Fiprex Spray 250ml

1 5 Opinia i ranking:

Producent: Fiprex

  • Kategoria: Witaminy dla psów
artykuł sprzedawany wyłącznie na paragon.


Skład:

Fipronil 0,5 g/100 ml

wskazania:
Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy poprzez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Przeciwwskazania:
  • Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg.
  • Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.
  • Nie stosować u zwierząt chorych albo w okresie rekonwalescencji.
  • Nie stosować u królików.

Działania niepożądane:

w sytuacji polizania poprzez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty i inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd albo przetłuszczony wygląd. Działania niechciane ustępują przeważnie po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym dodatkowo objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji artykułów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział artykułów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga(-i) podania:
Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po zastosowaniu towaru.

Zalecenia dla dobrego podania:

Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę w dawce: od 1,5 do 3,0 ml na 1 kg mc – tj. 7,5 – 15 mg fipronilu/kg mc, co odpowiada 1-2 naciśnięć pompki dozownika butelki na 1 kg mc.

  • Butelka 250 ml
Przekręcić nakrętkę rozpylacza do pozycji ON. Preparat rozpylać równomiernie z odległości około 20 cm, odgarniając sierść, bezpośrednio na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Unikać przedostania się preparatu do oczu i nosa (w tym celu na okolice głowy u zwierząt nerwowych albo szczeniąt można nanieść towar za pomocą zwilżonej gąbki). Po zabiegu ustawić zakrętkę w pozycji OFF.

W celu uzyskania stosownego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów między kolejnymi aplikacjami. Należy za każdym razem posiadać na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze przede wszystkim spadają z kota lub psa, natomiast te które pozostaną mogą być usunięte poprzez subtelne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zaimplementowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można w całości wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują też w miejscach w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te też powinny być poddane działaniu preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
uniemożliwiać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę psa albo kota. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi.

Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. W trakcie zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W sytuacji kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk albo kotek ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożąinformacji może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie albo senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmiernie ślinienie się i nudności i wymioty.

W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują na ogół po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich aktywności można wykorzystać leczenie objawowe. Wykorzystanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Witaminy dla psów w zasięgu Twojej ręki