Producent: VetAgro Fiprex

  • Kategoria: Witaminy dla psów
Ektopar® Spray (koncentrat)

SKŁAD
Permetryna (cis:trans 40:60) 25,0 g
Podłoże do 100,0 ml

wskazanIA
Zwalczanie owadów i pajęczaków w miejscach przebywania zwierząt– obory, stajnie, ciężarówki i ładownie statków do transportu zwierząt, klatki, kojce, kosze. Wydajny także w walce z owadami i pajęczakami w mieszkaniach, biurach, piwnicach, strychach, garażach, maszynowniach, magazynach.

DAWKOWANIE I wykorzystywanIE

trzymając butelkę jak na rysunku przelać zawartość do uprzednio przygotowanego naczynia, następnie uzupełnić wodą do objętości 0,5 litra i starannie wymieszać
Preparat stosować do oprysków.
W celu uzyskania pożądanego stężenia towaru roboczego należy 20 ml artykułu uzupełnić do pojemności 1 litra wodą i dokładnie wymieszać. Litr roztworu roboczego wystarcza na opryskanie 20m2 powierzchni. Przed użyciem wstrząsnąć. Przed opryskiem żądaną powierzchnię należy starannie oczyścić mechanicznie.
UWAGA! Roztwór roboczy nie nadaje się do przechowywania.
Roztwór najlepiej nanosić wieczorem – czasie spadku aktywności większości insektów. Równomiernie naniesiony towar biobójczy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
w przypadku nasilonej inwazji owadów albo pajęczaków, całą procedurę można powtórzyć po upływie 24 godzin.

KARENCJA
Nie obowiązuje.

solidność
2 lata.

OSTRZEŻENIA

Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta. Nie stosować w miejscach przechowywania żywności. Nie stosować w miejscach dostępnych dla szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia. Nie stosować w miejscach przystępnych dla kotów. Stosując preparat używać odzieży ochronnej, rękawic gumowych i maseczki. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi – a w razie kontaktu obficie spłukać wodą. Po zakończeniu pracy – starannie umyć ręce. W razie połknięcia preparatu – natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działa krzywdząco przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie przechowywać razem z artykułami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Zalecane środki ostrożności: Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać lekarstw. Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. Unikać wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. Stosować wentylację na stanowiskach pracy. Zapewnić prosty dostęp do bieżącej wody. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szczególnie toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Osiągalne ryzyko zgubnego działania na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie poprzez drogi oddechowe i po połknięciu. Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić stosownyą ubranie ochronną, adekwatne rękawice ochronne i okulary albo ochronę twarzy. W razie połknięcia bezzwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie albo etykietę. Towar i opakowanie likwidujeć jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Nowoczesnać zgodnie z instrukcją albo kartą charakterystyki.

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Witaminy dla psów w zasięgu Twojej ręki