Bayer Drontal Plus Flavour dla psów 2tabl. - środek przeciwpasożytniczy (5909991214074) Popularność: 2 4.3

od 20,19 PLN

oszczędzasz do 4%

Producent: Bayer

  • Kategoria: Witaminy dla psów

towar sprzedawany wyłącznie na paragon.Drontal Dog Flavour1. NAZWA artykułu LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Dronta Dog Flavour 150/144/50 mg tabletki2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYKażda tabletka zawiera:Substancje czynne:
  • 150 mg febantelu
  • 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu
  • 50 mg prazykwantelu


Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNATabletka

Tabletka o aromacie mięsnym, barwy jasnobrązowej do brązowej, w zarysie kości, obustronnie nacinane mogą być dzielone na połowy.4. SZCZEGÓŁOWE dane KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt
Psy4.2 wyznaczonia lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierzątZwalczanie inwazji mieszanych, wywoływanych poprzez nicienie i tasiemce następujących gatunków:Robaki obłe:

Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina

Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis

Tasiemce (postać dorosła `i późna niedojrzała):

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Mesocestoides spp.Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp u szczeniąt i dorosłych psów.4.3 PrzeciwwskazaniaNie stosować w sytuacji nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.Nie stosować w 1. I 2. Trymestrze ciąży (patrz punkt 4.7)4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierzątPchły są żywicielami pośrednimi jednego powszechnego typu tasiemca – Dipylidium caninum. Powtórne zakażenie tasiemcem następuje zawsze, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu zwalczenia żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp.4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowaniaSpecjalne środki ostrożności dotyczące używania u zwierzątwytrzymałość pasożytów na dowolną klasę leków przeciwrobaczych może rozwinąć się wskutek częstego, powtarzanego używania leku przeciwrobaczego danej klasy.Specjalne środki ostrożności dla osób podających towar leczniczy weterynaryjny zwierzętomPo przypadkowym połknięciu należy momentalnie zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.Dla zachowania odpowiedniej higieny, osoba podająca towar bezpośrednio psu lub dodająca go do pokarmu dla psa powinna po podaniu umyć ręce.Lamblie Giardia spp. Mogą wywoływać zakażenia u ludzi, dlatego w przypadku infekcji u psa należy zwrócić się o pomoc lekarską.produkt gromadzi prazykwantel, dzięki temu jest wydajny przeciwko tasiemcom Echinococcus spp., które nie występują we wszelkich państwach członkowskich UE, lecz w niektórych pojawiają się coraz częściej. Powodowana poprzez nie bąblowica (Echinococcosis) jest groźna dla ludzi. Ponieważ bąblowica jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), należy uzyskać od właściwych organów szczegółowe wytyczne w zakresie leczenia i kontroli, oraz środków bezpieczeństwa dla ludzi.4.6 Działania niechciane (częstotliwość i stopień nasilenia)W nad wyraz rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. Wymioty).Częstotliwość działań niepożądanych jest definiowana wg poniższej konwencji:

- szczególnie rzadkie (mniej niżeli 1 na 10 000 zwierząt, w tym przypadki pojedyncze).4.7 używanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnościU szczurów, owiec i psów wykryto działanie teratogenne, przypisywane wysokim dawkom febantelu, podawanego we wczesnym okresie ciąży.stosowanie artykułu w 3-dniowej terapii zakażenia Giardia spp. W 3. Trymestrze ciąży powinno być oparte o ocenę bilansu korzyści i ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.Bezpieczeństwo towaru leczniczego weterynaryjnego w 1. I 2. Trymestrze ciąży nie zostało określone. Nie należy stosować u suk w 1. I 2. Trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3)Wykazano, iż pojedyncze podanie leku w trzecim trymestrze ciąży lub w okresie laktacji jest bezpieczne.4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne warianty interakcjiDziałanie przeciwrobacze tego oraz artykułów zawierających piperazynę może ulec antagonizacji w przypadku jednoczesnego używania.4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawaniaPodawanie tylko doustne.

DawkowanieW leczeniu psów: 1 tabletka na 10 kg masy ciała (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu, a także 5 mg prazykwantelu/kg masy ciała).

Dawkowanie wg poniższego schematu:Dla każdych dodatkowych 5 kg masy ciała należy podać ponadto połowę tabletki.

Podawanie i długość leczeniaTabletki zawierają substancję smakową. Badania dowiodły, że smakują i są z ochotą przyjmowane poprzez większość (88%) przebadanych psów.

Tabletki można podawać z pokarmem albo osobno. Nie są wymagane żadne ograniczenia diety przed albo po leczeniu.

w przypadku obleńców i tasiemców tabletki należy podać jednorazowo.Program dawkowania należy ustalić w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. Miesiąca życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel psa nie zdecyduje się na regularną terapię lekami przeciwrobaczymi, wówczas osiągalną alternatywą mogą być badania kału co trzy miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. U suk karmiących, młodych psów (poniżej 6. Miesiąca życia) albo w schroniskach, wyznaczona może być pokaźniejsza częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia adekwatnego protokołu odrobaczania. Analogicznie, w niektórych sytuacjach (np. W ciężkich zakażeniach obleńcami lub zakażeniach tasiemcami Echinococcus) niezbędne może być dalsze leczenie i lekarz weterynarii może poinformować, kiedy należy zastosować uzupełniające leczenie.

Nie stosować u psów ważących poniżej 2 kg.Leczenie inwazji pierwotniaków Giardia spp.:

Zalecaną dawkę leku należy podawać poprzez trzy kolejne dni.

Należy dokładnie czyścić i dezynfekować miejsce przebywania psa w celu uniknięcia nawrotu infekcji, zwłaszcza w schroniskach/hodowlach.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób progresywnania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne10-krotność zalecanej dawki artykułu była tolerowana poprzez psy i szczenięta bez żadnych objawów przedawkowania.4.11 Okres(-y) karencjiNie dotyczy.5. Cechy FARMAKOLOGICZNEGrupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze, preparaty wieloskładnikowe z prazikwantelem.

Kod ATCvet: QP52AA51.5.1 atrybuty farmakodynamiczneprodukt jest lekiem przeciwrobaczym oraz zwalczającym lamblie, zawierającym jako substancję czynną pochodną tetrahydropirydyny – pyrantel (jako sól embonianu), probenzymidazol – febantel oraz prazykwantel, częściowo uwodornioną pochodną pirazynochinolonu. Lek jest wydajny przeciwko pewnym gatunkom obleńców, tasiemców i Giardia spp.W tej określonej kombinacji pyrantel i febantel oddziałują synergicznie przeciwko obleńcom (glistom, tęgoryjcom i włosogłówkom), a także pierwotniakom Giardia u psów. W szczególności zakres działania produktu obejmuje pasożyty Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis i Giardia spp.Zakres działania prazykwantelu obejmuje gatunki tasiemców występujące u psów. `W szczególności obejmuje wszystkie gatunki Taenia, a także Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Prazykwantel działa przeciwko wszystkim formom rozwoju jelitowego tych pasożytów. Na dodatek, w literaturze istnieją doniesienia o działaniu prazykwantelu przeciwko niektórym odmianom Giardia spp.Pyrantel działa jak nikotyna, tzn. Agonista receptorów cholinergicznych, wywołując u obleńców porażenie spastyczne poprzez depolaryzację bloku nerwowo-mięśniowego.Za skuteczność febantelu przeciwko robakom, a także lambliom odpowiada zdolność do inhibicji polimeryzacji tubuliny do mikrotubul. Wywołane poprzez nią strukturalne i użyteczne zaburzenia metaboliczne wyczerpują zasoby energii pasożyta i uśmiercają go w ciągu 2-3 dni.Prazykwantel jest bardzo ekspresowo wchłaniany przez pasożyta i równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Sprawia ciężkie uszkodzenia powłoki ciała, zaburzając metabolizm i w wyniku czego uśmiercając pasożyta.5.2 cechy farmakokinetycznePrazykwantel podany doustnie psom jest wchłaniany niemal całkowicie w jelicie cienkim. Absorpcja odbywa się szybko, maksymalne stężenie w ascetycznicy występuje w ciągu 0,5 do 2 godzin. `Po absorpcji lek jest równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Produkt wykazuje wysoki poziom wiązania białek osocza. Prazykwantel jest nad wyraz błyskawicznie metabolizowany w wątrobie, przekształcając się w nieaktywne metabolity. U psów metabolity usuwane są z moczem (66% dawki doustnej), a także poprzez żółć (15%) w kale. Okres półtrwania w fazie eliminacji u psów trwa ok. 3 godziny.Pyrantel (jako embonian), będący związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, jest wchłaniany w niewielkim stopniu w przewodzie pokarmowym i dociera do końcowego odcinka jelita. Wchłonięty lek podlega intensywnemu metabolizmowi. Związek macierzysty i metabolity wydalane są z moczem.Febantel jest prolekiem, który po podaniu doustnym jest metabolizowany do fenbendazolu i oksfendazolu, tzn. Substancji chemicznych o działaniu przeciwrobaczym. Dynamiczne metabolity są wydalane z kałem.6. Dane FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczychSkrobia kukurydziana

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Powidon K-25

Magnezu stearynian

Sodu laurylosiarczan

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kroskarmeloza sodowa

aromat mięsny6.2 Niezgodności farmaceutyczneNie dotyczy.6.3 Okres ważnościOkres ważności towaru leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności tabletek przepołowionych: 7 dni6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniaprodukt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności w trakcie przechowywania.Po otwarciu blistra pozostałe połówki tabletek należy owinąć folią aluminiową i umieścić z powrotem w blistrze.6.5 rodzaj i skład opakowania bezpośredniegoMateriał opakowania bezpośredniego: Blistry z folii PA/Alu/PE i folii kryjącej Alu/PE.Wielkość opakowania: Pudełko tekturowe zawierające 2, 4, 6, 24, 102, 312 tabletek.Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego albo pochodzących z niego odpadówNiewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy polikwidować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOBayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50;

Building 6700 MON; D-51373 Leverkusen, Niemcyprodukt sprzedawany jedynie na paragon.EAN: 5909991214074

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Witaminy dla psów w zasięgu Twojej ręki