Chaba Kurtka Thermo Dog rozm. 0 czarna, 11076 (2005751)

chwilowy brak towaru

Producent: Chaba

  • Kategoria: Ubranka dla psów
  • Rodzaj: kurtka

Thermo Dog to najnowszej generacji ubranka dla psów.

marka CHABA powstała przede wszyst­kim z pasji i miło­ści do naszych czworonogów. Nie bez powodu ist­niejemy na rynku już 12 rok, kreując swój styl i wizerunek, który pozostał zauważony, doceniony i wciąż zadowala się zachwytm rosnącej rzeszy Klien­tów.

Wszyst­kie akcesoria kon­sul­tujemy z projek­tan­tami specjalizującymi się w tej dziedzinie i takim także jest nowy produkt THERMO DOG.

THERMO DOG to kurtki dla psów, które z racji swoich wła­ściwo­ści i specjalistycz­nie dostosowanych tkanin, speł­nią swoją funk­cję w róż­nych sytuacjach jak i miej­scach. Materiał jaki wykorzystano, to trój­war­stwowa tkanina rodzaju Thermo Shell — zewnętrzna rozciągliwa dzianina, pod­klejona jest dzianiną mikropolarową, pomiędzy którymi zastosowano membranę.
  • Mikropolar specjalistycz­nie użyty splot włókien, zapew­nia wyśmienitą izolację grzejną przy zachowaniu sucho­ści i kom­fortu w środku, choćby przy eks­tremal­nych warun­kach pogodowych, a co naj­waż­niej­sze sprawia, iż ubranko jest bar­dzo ciepłe, a przy tym bar­dzo lek­kie w porów­naniu z innymi ubran­kami termoizolacyjnymi.
  • Mem­brana to war­stwa środ­kowa, paroprzepusz­czalna, która gwaran­tuje nie­prze­makal­ność, oddychal­ność i wspiera wła­ściwą ter­moregulację ciała (oczko dzianiny jest na tyle obszerne we wnętrzu, iż prze­pusz­cza powietrze i na tyle nieznaczne na zewnątrz, iż nie prze­pusz­cza wody).
  • Thermo Shell to naj­now­szej tech­nologii trój­war­stwowy, oddychający materiał poliestrowy, zapew­niający mak­simum ochrony przed desz­czem i śniegiem.
Thermo dog to nie tylko jakość i nowoczesny design, który będzie wyróż­niał Twojego czworonoga lecz rów­nież walor prak­tyczny. Rewelacyjna sprężystość dopasowanych tworzyw, zapew­nia pełną swobodę ruchów i poruszania się naszego pupila w każ­dych warun­kach i miejscu.

Dokładamy wszel­kich starań, aby nasze produkty sprostały oczekiwaniom każ­dego czworonoga.

THERMO DOG — naj­now­sza tech­nologia pod każ­dym względem. Naj­lepiej doceni je Twój pies.tabela wymiarów:EAN: 5905133632072

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Ubranka dla psów w zasięgu Twojej ręki