Chaba Kurtka Thermo Dog rozm. 0 czerwona, 11077 (2005752)

chwilowy brak towaru

Producent: Chaba

  • Kategoria: Ubranka dla psów
  • Rodzaj: kurtka

Thermo Dog to najnowszej generacji ubranka dla psów.

firma CHABA powstała przede wszyst­kim z pasji i miło­ści do naszych czworonogów. Nie bez powodu ist­niejemy na rynku już 12 rok, generując swój styl i wizerunek, który został zauważony, doceniony i wciąż cieszy się zachwytm rosnącej rzeszy Klien­tów.

Wszyst­kie akcesoria kon­sul­tujemy z projek­tan­tami specjalizującymi się w tej dziedzinie i takim też jest nowy artykuł THERMO DOG.

THERMO DOG to kurtki dla psów, które z racji swoich wła­ściwo­ści i specjalistycz­nie dostosowanych dzianin, speł­nią swoją funk­cję w róż­nych sytuacjach jak i miej­scach. Materiał jaki wykorzystano, to trój­war­stwowa dzianina rodzaju Thermo Shell — zewnętrzna elastyczna dzianina, pod­klejona jest dzianiną mikropolarową, między którymi zastosowano membranę.
  • Mikropolar specjalistycz­nie wykorzystany splot włókien, zapew­nia rewelacyjną izolację grzewczą przy zachowaniu sucho­ści i kom­fortu wewnątrz, choćby przy eks­tremal­nych warun­kach pogodowych, a co naj­waż­niej­sze powoduje, iż ubranko jest bar­dzo ciepłe, a przy tym bar­dzo lek­kie w porów­naniu z innymi ubran­kami termoizolacyjnymi.
  • Mem­brana to war­stwa środ­kowa, paroprzepusz­czalna, która gwaran­tuje nie­prze­makal­ność, oddychal­ność i wspiera wła­ściwą ter­moregulację ciała (oczko dzianiny jest na tyle szerokie w środku, że prze­pusz­cza powietrze i na tyle minimalne na zewnątrz, że nie prze­pusz­cza wody).
  • Thermo Shell to naj­now­szej tech­nologii trój­war­stwowy, oddychający materiał poliestrowy, zapew­niający mak­simum ochrony przed desz­czem i śniegiem.
Thermo dog to nie tylko jakość i progresywny design, który będzie wyróż­niał Twojego czworonoga ale rów­nież walor prak­tyczny. Perfekcyjna sprężystość przypasowanych tworzyw, zapew­nia całkowitą swobodę ruchów i poruszania się naszego pupila w każ­dych warun­kach i miejscu.

Dokładamy wszel­kich starań, by nasze produkty sprostały oczekiwaniom każ­dego czworonoga.

THERMO DOG — naj­now­sza tech­nologia pod każ­dym względem. Naj­lepiej doceni je Twój pies.tabela wymiarów:EAN: 5905133632089

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Ubranka dla psów w zasięgu Twojej ręki