Producent: Vetos Farma

  • Kategoria: Pielęgnacja kotów
  • Rodzaj: preparaty owadobójcze
Pasta odrobaczająca do używania doustnego. Dla psów oraz dla szczeniąt powyżej 2 tyg. Życia.
Opakowanie: pudełko tekturowe zawierające 1 dozownik/tubostrzykawkę.
Pyrantel to pasta doustna odrobaczająca dla psów, na bazie substancji czynnej: Embonian pyrantelu (2,2g/ 100g).
wskazania lecznicze:
Robaczyce jelitowe u psów wywołane poprzez wrażliwe na działanie leku formy dorosłe robaków, takich jak: Toxocara canis, T. Leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Physaloptera.
Działania niepożądane:
U młodych zwierząt mogą wystąpić nudności i wymioty.
Działania niepożądane nasilają środki fosfoorganiczne i dietylokarbaminiany, użytkowane często jako środki biobójcze przeciwko ektopasożytom. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego towaru lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny albo Urząd Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.
Dawkowanie i droga podania:
Pyrantel – pasta dla psów jest przeznaczony do podawania doustnego za pomocą dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem w dawce 14-15 mg pyrantelu/kg mc.
Pełna zawartość dozownika wystarcza na leczenie psa o masie 15 kg.
Dozownik zaopatrzony jest w podziałkę, umożliwiającą podział jego objętości na 10 części, co oznacza, iż jedna część wystarcza na odrobaczanie psa o masie 1,5 kg.
produkt należy podawać dwukrotnie w odstępie 10-dniowym. Zaleca się regularne odrobaczanie psa co 3 miesiące.
Po raz pierwszy lek można podać szczeniętom po ukończeniu drugiego tygodnia życia.
Zalecenia dla korzystnego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Bronić przed światłem. Nie używać po upływie daty ważności przekazanej na etykiecie.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu jednego zabiegu (opakowanie jednorazowego wykorzystywania).
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować jednocześnie z piperazyną. Embonian pyrantelu jest słabo rozpuszczalny w wodzie i praktycznie nie wchłania się ze światła przewodu pokarmowego. Ze względu na spory margines bezpieczeństwa, przypadki przedawkowania nie stanowią problemu choćby u wyjątkowo nieznacznych szczeniąt.
Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem.
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwienia nie zużytego towaru leczniczego weterynaryjnego albo odpadów pochodzących z tego towaru
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na udoskonaloną ochronę środowiska.
Inne dane:
W celu uzyskania danych na temat niniejszego artykułu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.
artykuł nie jest produktywny przeciwko robakom płaskim (tasiemcom).

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Pielęgnacja kotów w zasięgu Twojej ręki