Producent: Vet-agro

  • Kategoria: Pielęgnacja kotów

produkt sprzedawany wyłącznie na paragon.Fiprex® Kot; 52,5 mg/0,7 ml; Roztwór do nakrapiania dla kotów.Skład: Fipronil 52,5 mg/0,7 mlWskazania:Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów.

Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się poprzez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy poprzez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej aniżeli 1 kg.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.Działania niepożądane:w sytuacji polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty i inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość).

W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd. Działania niechciane ustępują zwykle po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożąinformacji po podaniu tego towaru lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym w dodatku objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny albo Urząd Rejestracji towarów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i artykułów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział produktów Leczniczych Weterynaryjnych).Dawkowanie i droga(-i) podania:Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę.

1 tubka 0,7 ml (Kot) zawierająca 52,5 mg fipronilu na kota.Sposób podania: Nie kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. Otworzyć tubkę poprzez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki.

W celu uzyskania stosownego efektu działania towar należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami. Należy za każdym razem posiadać na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.

Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zwykle spadają z sierści psa, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte poprzez delikatne strzepnięcie.

W niekorzystnych warunkach po zaimplementowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można kompletnie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany).

Miejsca te także powinny być poddane działaniu trafnych preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:uniemożliwiać lizaniu sierści poprzez zwierzęta kilka godzin po zabiegu.

Nie stosować na uszkodzoną skórę psa. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek komponent preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny ponadto podlegać leczeniu.

w trakcie zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu precyzyjnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu.

w sytuacji kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek element preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych bezpieczeństwa.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie albo senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło.

Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się i nudności i wymioty. W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują z zasady po upływie 24 godzin.

W celu zmniejszenia ich aktywności można wykorzystać leczenie objawowe. Użycie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych....

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Pielęgnacja kotów w zasięgu Twojej ręki