Bayer foresto - obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm) (5909990908462) Popularność: 2 4.3

od 87,27 PLN

oszczędzasz do 36%

Producent: Bayer

  • Kategoria: Obroże dla psów

Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg produkt z długą datą ważności - do roku 2023 Obroża Foresto to produkt służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus orazIxodes ricinus, a także pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis u psów.

To wyjątkowo sprawne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa wydajne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna.Bezzapachowa obroża, w odcieniu szarym asygnowana dla psów, których masa ciała przekracza 8 kg.

Długość: 70 cm wyznaczonia lecznicze: Psy:W celu leczenia i uniemożliwiania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. Canis) poprzez okres 7 - 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł poprzez 8 miesięcy.Foresto może być stosowane jako składnik strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).produkt wykazuje długotrwałą efektywność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w sytuacji inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus), a także odstraszającą (uniemożliwia żerowaniu) przy inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) poprzez okres 8 miesięcy.

produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.w przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne.

Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie uniemożliwiające inwazji nowych kleszczy zaczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.towar zapewnia pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli i Ehrlichia canis poprzez gatunek kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy i erlichiozy psów poprzez okres 7 miesięcy.Ograniczenie ryzyka zarażenia pierwotniakami Leishmania infantum przenoszonymi poprzez muchówki Phlebotomus (muchy piaskowe), przez okres do 8 miesięcy.W celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis).

Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni Nie stosować w sytuacji nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą Skład: Substancje czynne:Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) gromadzi imidaklopryd w dawce 4,5 g i flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynneSubstancje pomocnicze:Tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny (E 172), di-n-butylu adypinian, glikolu propylenowego dikaprylokapronian, olej sojowy epoksydowany, kwas stearynowy, winylu polichlorekProdukt opakowany jest w torebkę z PETP/PE.Okres ważności zapakowanego i nieotwieranego towaru to 5 lat.

Zalecenia dotyczące stosowania: artykuł wyłącznie do używania zewnętrznego, podanie na skórę. Jedna obroża do założenia na szyję jednego zwierzęcia.U psów o masie ciała powyżej 8 kg stosuje się jedną obrożę o długości 70 cm.U minimalnych psów o masie ciała do 8 kg należy użyć jedną obrożę dla psów o masie ciała ≤ 8 kg o długości 38 cm.Należy wyjąć obrożę z opakowania i z torebki ochronnej bezpośrednio przed wykorzystaniem.Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń.

Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i przystosować jej długość, pamiętając, by nie zaciskać zbyt konkretnie. Powinno się zachować odstęp pozwalający na włożenie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia.

Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży poprzez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek, pozostawiając jego długość ok. 2 cm. Nie odcięcie niepotrzebnego odcinka może spowodować jego haczenie, przeszkadzanie i denerwowanie zwierzęcia, w gorszych przypadkach w dodatku gorsze działanie obroży przez podwijanie się.Zwierzę powinno nosić obrożę bezustannie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony.

Po upływie tego okresu obrożę należy zdjąć. Zalecane jest okresowe sprawdzanie i dostosowywanie zamocowania obroży, bardzo w okresie szybkiego wzrostu szczeniąt. Ostrzeżenia: Obroża w ciągu 24 - 48 h po inwazji spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią.

Nie można jednak w całości wykluczyć możliwość wczepienia się pojedynczych osobników, a co z tego wynika w dodatku przenoszenia się chorób zakaźnych, stanowczo podczas niekorzystych warunków.towar wykazuje zmnienną sprawność odstraszania wobec much piaskowych.

Wykazano mniejszą częstotliwość występowania Leishmania infantum, jednak nie jest ona stała. W związku z tym mogą się zdarzać ukąszenia poprzez muchy piaskowe Phlebotomus perniciosus i nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia poprzez nie chorób.

Obroża powinna być założona tuż przed rozpoczęciem sezony aktywności much piaskowych (wektorów zarażenia), odpowiadającemu okresowi transmisji Leishmania infantum oraz ciągle noszona poprzez cały okres trwania ryzyka.

Okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego małego zmniejszenia skuteczności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści.

Uzupełnienie dawki utraconych substancji następuje jednak natychmiastowo, dlatego też nie ma konieczności podmiany obroży na nową albo rozpoczynania dodatkowego leczenia. By jak najlepiej i najskuteczniej wyeliminować pchły przy silnej ich inwazji w pomieszczeniach domowych, może być niezbędne wykorzystanie w środowisku stosownego artykułu owadobójczego.artykuł jest wodoodporny i jego produktywność pozostaje niezmieniona w sytuacji zmoczenia zwierzęcia.

Jednak należy unikać długotrwałej i intensywnej ekspozycji na działanie wody lub szamponów i innych środków przemywających, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania towaru. Badania wykazują, że comiesięczne mycie psa szamponem albo zanurzanie w wodzie nie sprawia znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu wydajności przeciwkleszczowej po rozporzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy skuteczność przeciwpchelna towaru stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.

Nie był badany wpływ mycia szamponem lub zanurzania się w wodzie na przeniesienie leiszmaniozy. Środki ostrożności: Torebkę z obrożą należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu zastosowania produktu.Nie przechowywać w pobliżu dzieci, nie pozwalać na zabawę obrożą oraz na wkładanie jej do ust.Nie zaleca się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.Osoby z reakcją alergiczną na którykolwiek towaru powinny unikać kontaktu z obrożą.Należy natychmiast zlikwidować pozostałości lub odcięte fragmenty obroży.Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.

Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić drobna zmiana w zachowaniu polegająca na drapaniu miejsca aplikacji, u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży.

Należy upewnić się, że obroża nie została założona zbyt ciasno.Mogą wystąpić łagodne reakcje w miejscu podania takie jak świąd, rumień i utrata sierści. Reakcje te są zgłaszane jako rzadkie u psów i należy je skonsultować z lekarzem weterynarii.

W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.W bardzo rzadkich przypadkach u psów, mogą wystąpić takie reakcje w miejscu podania jak zapalenie skóry, egzema, rumień albo utrata sierści i w takiej sytuacji zalecane jest zdjęcie obroży.W rzadkich przypadkach u psów mogą wystąpić objawy neurologiczne takie jak ataksja, konwulsje i drgawki.

W takich przypadkach zalecane jest zdjęcie obroży.ponadto, u psów w rzadkich przypadkach, mogą początkowo wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak osowiałość, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka.

Tak jak w przypadku innych produktów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry.Częstotliwość występowania działań niepożądanych demonstruje się zgodnie z poniższą regułą: nad wyraz nieraz (występuje częściej niż u 1 na 10 zwierząt) niejednokrotnie (występują u 1 do 10 na 100 zwierząt) niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 zwierząt) rzadko (występują u 1 do 10 na 10000 zwierząt) szczególnie rzadko (występują u mniej niżeli 1 na 10000 zwierząt) używanie w ciąży, laktacji albo w okresie nieśności: Badania laboratoryjne dotyczące flumetryny lub imidakloprydu przeprowadzane na szczurach i królikach nie wykazały żadnego krzywdzącego działania na płodność lub zdolności rozrodcze, jak w dodatku nie wykazały żadnych działań teratogennych albo toksycznych dla płodu.

chociaż, nie określono bezpieczeństwa wykorzystywania omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem informacji na ten temat, nie zaleca się użytkowania artykułu u suk w ciąży i w okresie laktacji.Obroża nie ma wpływu na używanie innych produktów leczniczych, nieznane są tego typu interakcje.

Przedawkowanie: Charakter artykułu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest nieduże i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.Zbadano przedawkowanie artykułu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy oraz u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych innych działań niepożądanych aniżeli te opisane wcześniej.w sytuacji zjedzenia obroży poprzez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest mało prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np.

swobodne stolce). Parametry farmakologiczne: Imidaklopryd jest insektycydem, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na cechy chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu.

Imidaklopryd wykazuje aktywne działanie przeciwko larwom pcheł we wszystkich stadiach rozwoju, jak również przeciwko dorosłym osobnikom pcheł, a także wszy i wszołów. Aktywność przeciwko pchłom (Ctenocephalides felis oraz Ctenocephalides canis) rozpoczyna się w ciągu 48 godzin po założeniu obroży.Oprócz wskazań leczniczych wymienionych wcześniej stwierdzono,towar wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Pulex irritans.Imidaklopryd cechuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły.

Następujące w wyniku czego zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków oraz postulowanego małego stopnia przenikania substancji czynnej poprzez barierę krew-mózg u ssaków, artykuł nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków.

Imidaklopryd wykazuje minimalną aktywność farmakologiczną u ssaków.Flumetryna jest akarycydem, należącym do grupy syntetycznych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, syntetyczne pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w konsekwencji – śmierci pasożyta.

W badaniach dotyczących zależności między budową a aktywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących na skutek czego wybiórcze działanie tych produktów na ektopasożyty.

w przypadku omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze parametry omawianego artykułu leczniczego weterynaryjnego oraz uniemożliwia produkcji zapłodnionych jaj poprzez działanie bójcze na samice kleszczy.

W przeprowadzonych badaniach in-vitro od 5 do 10% kleszczy gatunku Rhipicephalus sanguineus eksponowanych na działanie subletalnych dawek flumetryny 4 mg/l, składało jaja o zmodyfikowanym wyglądzie (pomarszczone, matowe i suche) co wskazuje na istnienie efektu sterylizującego.

Oprócz gatunków kleszczy wymienionych wcześniej stwierdzono,produkt wykazuje u kotów działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i niewystępującego w Europie gatunku Amblyomma americanum, natomiast u psów – przeciwko kleszczom z gatunku I.

hexagonus i I. Scapularis, a także przeciwko niewystępującemu w Europie wysokogatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu wysokogatunkowi kleszcza I. Holocyclus, który sprawia paraliż.artykuł wykazuje działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) w sytuacji wymienionych kleszczy, uniemożliwiając pasożytom żywienie się krwią, co w efekcie pośrednio pomaga zniżyć ryzyko transmisji chorób przenoszonych poprzez wektory.

Psy: oprócz patogenów wymienionych wcześniej, w pojedynczym badaniu laboratoryjnym, w 28 dniu od podania wykazano pośrednie działanie ochronne przed przeniesieniem Babesia canis canis (przenoszona poprzez gatunek kleszcza Dermacentor reticulatus) i w pojedynczym badaniu laboratoryjnym, po 2 miesiącach od podania wykazano pośrednie działanie ochronne przeciwko przeniesieniu Anaplasma phagocytophilum (przez kleszcza Ixodes ricinus) i tym samym zmniejszenie ryzyka chorób wywoływanych przez te patogeny w warunkach powyższych badań.

informacje uzyskane z badań skuteczności w stosunku do much piaskowych (Phlebotomus perniciosus) wykazały zmienną produktywność odstraszania (zapobiegania żerowaniu) much piaskowych wynoszącą od 65 do 89% poprzez okres 7-8 miesięcy od założenia obroży.

informacje uzyskane z trzech badań klinicznych przeprowadzonych na terenach endemicznych wykazały znaczącą redukcję ryzyka przeniesienia Leishmania infantum przez muchy piaskowe u psów leczonych w porównaniu z grupą nieleczoną.

Zależnie od stopnia nasilenia inwazji much piaskowych, skuteczność ograniczenia ryzyka zarażenia leiszmaniozą utrzymuje się na poziomie od 88,3 do 100%.wykorzystywanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia inwazji świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.Obydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalniane z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia.

Obydwie substancje są obecne w sierści psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres efektywności produktu. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia.

Badania dotyczące przedawkowania i oceniające cechy kinetyczne w ascetycznicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym jedynie krótkotrwale w trakcie gdy flumetryna była na ogół niemierzalna.

Wchłanianie doustne nieistotne dla skuteczności klinicznej. Likwidowanie niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego albo jego odpadów: Niewykorzystany towar leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy polikwidować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.produkt ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Obejrzyj teraz ranking tanich produktów z tej samej kategorii

Najlepsze, najtańsze, nalepszej jakości Obroże dla psów w zasięgu Twojej ręki